Конструирано и произведено да одговара на вашите потреби

ТЕХНОГУМА

Tехногума е компанија за производство на гума, гумено технички производи, полиуретански производи,

гумирање на валци и изработка на метални делови и алати.

Нашата мисија е да бидеме препознатливи по обезбедување на квалитетна и сигурна испорака на сите производи

и услуги кои ги исполнуваат барања и потребите на корисниците.

Дознај повеќе

Процес на изработка

ПРОИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ПОВЕЌЕ ИНДУСТРИИ

Графичка индустрија

Земјоделство

Хемиска индустрија

Машинска индустрија

Нафтена индустрија

Прехрамбена индустрија

Автомобилска индустрија

Железници

© Copyright 2019. Developed by Synapse