Валјаци

Сирови смеси

Rubber sheet

Метални ролери

Метални чаури со гума

Калап за лиење на гума

Ребрасти манжетни

Валјаци и тркалца

Oбработка, центрирање и пребрусување на валјаци

© Copyright 2019. Developed by Synapse