Гумено-технички производи

Нашиот магацин нема залиха на готови гумени производи, но затоа можеме по порачка за вас да направиме речиси се што ви е потребно од гума без оглед на количината и за најкраток можен рок.

            Техногума работи со процеси на компресија и на инјектирање на гума за добивање на готов производ.

            Располагаме со над 20.000 калапи за лиење на различни видови гумено-технички производи како мембрани, плочи, О-прстени, заптивки, вакуум гуми, спојки, амортизери, кумплунг гуми, тркала, како и неправилни гумени форми. Ваквите производи имаат широка примена во прехрамбената, машинската, хемиската, текстилната, автомобилската и многу други индустрии.

            Вие може да ни ги кажете условите на работа на гумениот производ што ви е потребен, а ние го одредуваме и го произведуваме типот на гумата што треба да ги исполни вашите барања.

            Се што треба вие да направите е да ни доставите технички цртеж или примерок, а ние ќе се погрижиме за останатото.

  • Меѓу останатите гумени производи може да ги издвоиме силиконските како производи со специфични карактеристики и посебна издржливост на високи и ниски температури.
  • Покрај гумени елементи, Техногума располага и со изработка на производи од спој на гума-метал, гума-платно, гума-дрво и гума-пластика.

Ребрасти манжетни

Спојка

Гумени буфери

О-прстени

Гуми за лептираст вентил

Гуми за перифлекс спојки

Гуми за пумпи за бетон

Гумени топки, туркачи за шишиња, ампрес гуми

Гумени чепови

Гумени манжетни

Гумени мембрани

Гумени перки со чаури

Гумени спојки

Гумени заптивки

Гумени амортизери

Гумена плочка

Вакумерки

© Copyright 2019. Developed by Synapse