Produkte poliuretani

Poliuretani si një material dallon nga karakteristikat e avansuara për dallim nga kompresioni dhe forca për këputje për dallim nga goma dhe plastika. Për disa aplikime është shumë më mirë të derdhet një produkt prej poliuretanit në vend të gomës ose plastikës. Rrotat për pirunët, rrotulluesit, pllakat, lidhëset janë vetëm disa nga produktet ku përdoret poliuretani.

Rrotëza poliuretani

Produkte të poliuretanit

Lidhëse poliuretani

© Copyright 2019. Developed by Synapse