Сирови смеси

Во  зависност од примената Техногума произведува сирови гумени смеси кои подоцна ги користи за лиење, врз база на следните еластомери:

NR – natural rubber

SBR – styrene butadiene rubber

NBR –  acrylonitrile butadiene rubber

CR – chloroprene rubber

EPDM – ethylene propylene diene rubber

FKM – fluorocarbon rubber or VITON

MVQ – silicone rubber

За материјалите како силикон и витон имаме долгогодишни добавувачи и имаме залиха во секој момент за да гарантираме брза и сигурна испорака на готовите производи.

© Copyright 2019. Developed by Synapse