Валјаци

Техногума врши репарација, комплетна изработка, како и брусење на валјаци со различна примена во индустријата со максимална должина од 3m и дијаметар од 300mm. Се изработуваат печатарски валци, валци за паркетари, валци за хартија, за фолија, валци отпорни на високи температури,  и други.

Валјаци

Валјаци и тркалца

Oбработка, центрирање и пребрусување на валјаци

© Copyright 2019. Developed by Synapse