За нас

Техногума е компанија за производство на гума, гумено технички производи, гумирање на валци и изработка на метални делови и алати.

Комбинацијата од тимска работа и современа технологија ни овозможуваат единствен квалитет и успех во она што го работиме уште од 1986 година.

Нашата мисија е да бидеме препознатливи по обезбедување на квалитетна и сигурна испорака на сите производи и услуги кои ги исполнуваат барања и потребите на корисниците. Професионален тим кој е одговорен за реализација на порачките онака како што ќе посакате секогаш е достапен за вас да одговори на сите ваши прашања.

За да ги оствариме нашите цели одржуваме постојана комуникација со клиентите, градиме доверба со нашите добавувачи, превземаме соодветни мерки за унапредување на заштитата на животната средина и ја следиме технологијата за одржување и развивање на производните капацитети.

Управувањето со процесот на производство е врз основа на барањата на стандардите ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, преку континуирано спроведување и постојано подобрување и имплементација на новости.

Сертификати и достигнувања

© Copyright 2019. Developed by Synapse